ISMARLAMA

ISMARLAMA
Sipariş verme, emanet etme. Hususi siparişle yaptırılmış, hazır alınmayan

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ısmarlama — is. 1) Ismarlamak işi, sipariş 2) sf. Ismarlanarak yaptırılan, sipariş edilen, hazır karşıtı Ismarlama ayakkabı. 3) sf., mec. İçten olmayan, baştan savma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ısmarlama hac, hac olmaz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ismarlama — «İsmarlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ısmarlama hac, hac olmaz — kişi, kendisi yapması gereken bir işi başkasına ısmarlamamalıdır anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • havale — is., Ar. ḥavāle 1) Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme Bütün belgelerin bakanlığa havalesi gerekiyor. 2) Banka, postane vb. aracılığıyla gönderilen para Ay başında havaleyi postaneye yatırdım. 3) Postane, banka vb.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hazır — sf., Ar. ḥāżir 1) Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya Ben hazırım, isterseniz gidelim. 2) Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş Yemek hazır, buyurun. 3) Belirli bir biçimde yapılmış… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ısmarlatmak — i, e Ismarlama işini yaptırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sipariş — is., Far. sipāriş 1) Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama 2) Yapılması ısmarlanan şey Bütün bu siparişleri bir ayrı deftere kaydetmeyi unutmazmış. A. Ş. Hisar 3) esk. Birinin kendi maaşından kesilerek başkasına… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • terzihane — is., esk., Far. derzī + ḫāne Giysi biçilip dikilen yer, terzi dükkânı Terzihane belki biraz mübalağa ederek bu ısmarlama emrini üç beş takım ilavesiyle tefsir etmiş olabilir. A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akla sığmak — aklın benimseyebileceği ölçülerde olmak Ismarlama bir hükümdar soyu bulmak ve yaratmak pek akla sığacak bir yol görünmüyordu. H. C. Yalçın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • havale — (A.) [ ﻪﻝاﻮﺣ ] ısmarlama, havale …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”